maximumcevre.com

maximumcevre.com (http://www.maximumcevre.com/)
-   Toprak Koruma Projesi Yönetmelikleri ve Genel Bilgiler (http://www.maximumcevre.com/toprak-koruma-projesi-yonetmelikleri-ve-genel-bilgiler/)
-   -   Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması (http://www.maximumcevre.com/toprak-koruma-projesi-yonetmelikleri-ve-genel-bilgiler/798-toprak-koruma-projelerinin-hazirlanmasi.html)

ÇED Raporu 11-19-2016 11:12 PM

Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması
 
Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması

MADDE 12.Toprağın bulunduğu yerde, doğal fonksiyonlarını sürdürebilmesinin sağlanması amacıyla korunması esastır.

Kentsel yerleşim amaçlı imar plânı bulunan yerler dışında, zorunlu olarak kazı veya dolgu gerektiren herhangi bir arazi kullanım faaliyeti sonucu toprak kayıpları ve arazi bozulmaları söz konusu ise araziyi kullananlar tarafından toprak koruma projeleri hazırlanır veya hazırlattırılır.

Toprak koruma projeleri arazi bozulmalarını ve toprak kayıplarını önlemek için gerekli olan sekileme, çevirme, koruma duvarı, bitkilendirme, arıtma, drenaj gibi imalat, inşaat ve kültürel tedbirleri içerir, en az bir ziraat mühendisi sorumluluğunda hazırlanır ve valilik tarafından onaylanır.


Heyelan, sel ve rüzgar gibi doğal olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarını önlemek için valilikler, toprak koruma projelerini hazırlatarak uygulamasını yapar veya yaptırır.

Toprak koruma projelerinin gerekliliği, hazırlanması, uygulanması, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ile ilgili usûl ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.


http://maximumcevre.com/images/maximumcevre.jpg

Proje Tanıtım Dosyası 01-26-2018 04:37 PM

Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması
 
Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması

Teşekkürler


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 01:06 AM .

Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2